oGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

Zakład gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej informuje, że od dnia 16.08.2021 rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy głównych w następujących miejscowościach i terminach:

  • Krynica, Ruciany – 16.08.2021r.
  • Nakory, Stany Duże, Sosna-Kicki – 17.08.2021r.
  • Brzozów, Stany Małe – 18.08.2021r.

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępniane miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

W okresie poprzedzającym czynności związane z wymianą wodomierza powinni Państwo rozważyć potrzebę naprawy bądź uzupełnienia węzła wodomierzowego o niezbędne wymagane prawem wyposażenie (tj. zawory odcinające, zawory antyskażeniowe itp.) Ogólne warunki montażu wodomierza zamieszczone są na naszej stronie internetowej: https://zgk.suchozebry.pl/. Istnieje możliwość uzupełnienie takiego węzła wodomierzowego przez naszych pracowników pod warunkiem zapłaty przez Państwa za niezbędne do montażu, zużyte materiały. Orientacyjny koszt materiałów niezbędnych do uzupełnienia węzła wodomierzowego to ok. 80 – 100 zł – w zależności od średnicy i ilości potrzebnych części. Montaż części w ramach wymiany wodomierza. W Przypadkach wymagających większego zakresu prac (koszt materiałów pow. 100 zł netto) będzie obowiązywała oferta indywidualna.

Przed wymianą wodomierza znajdującego się w studni wodomierzowej, w wypadku stwierdzenia nieszczelności studni wodomierzowej, może zaistnieć potrzeba uprzedniego jej uszczelnienia lub wymiany na nową przez właścicieli posesji, przed montażem w niej wodomierza, gdyż urządzenie nie może być zalewane przez wodę. O takiej potrzebie, a także ewentualnie o potrzebie podjęcia innych czynności technicznych związanych z montażem wodomierza zostaniecie Państwo poinformowani ustnie podczas wizyty, a w razie potrzeby również pisemnie.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników P.H.U. „PAGOS” ADAM KARPIUK od poniedziałku do środy w godz. od 9:00 do 18:00. Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy, będą posiadali upoważnienia podpisane przez Prezesa Zarządu ZGK Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej . Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy, sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora, dokonującego wymiany.

UWAGA: UPRASZA SIĘ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE LUB IZOLACJI DOMOWEJ W ZWIĄZKU Z ZAKAŻENIEM COVID-19 O BEZWZGLĘDNE POINFORMOWANIE O TYM FAKCIE PRACOWNIKÓW PRZED ICH WEJŚCIEM DO DOMU !

W przypadku niemożliwości dokonania wymiany z powyższego powodu (lub innych powodów uniemożliwiających to), prosimy o kontakt telefoniczny z ZGK Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Na nr tel. 797-863-089 w celu ustalenia indywidualnego terminu wymiany wodomierza.

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z/S w WOLI SUCHOŻEBRSKIEJ UL. DWORSKA 13 ,INFORMUJE ŻE W DNIU 11.08.2021r Z POWODU NAPRAWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZ. 9.00-15.00 W MIEJSCOWOŚCIACH:

  • Podnieśno

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z/S w WOLI SUCHOŻEBRSKIEJ UL. DWORSKA 13 ,INFORMUJE ŻE W DNIU 03.08.2021r Z POWODU NAPRAWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY W GODZ. 9.00-15.00 W MIEJSCOWOŚCIACH:

  • BRZOZÓW
  • KOWNACISKA
  • KRZEŚLIN
  • KRZEŚLINEK
  • BORKI SIEDLECKIE
  • KOPCIE

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY