PRACA

Pracownik fizyczny do robót sanitarnych / drogowych

Opis stanowiska:

• wykonywanie prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych na istniejących sieciach i urządzeniach wod-kan,
• wykonywanie prac fizycznych ręcznych tj. niezmechanizowany transport materiałów i przedmiotów,
• wykonywanie prac warsztatowych i porządkowych, koszenie trawników, odśnieżanie,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością jednostki funkcjonalnej/komórki organizacyjnej.

Wymagania: 

• wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
• zdolność do wykonywania pracy fizycznej,
• prawo jazdy kat. B,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

• doświadczenie zawodowe w branży sanitarnej,
• uprawnienia w zakresie eksploatacji SEP G1 E,
• prawo jazdy kat. C,

Wymagane dokumenty:

• CV,
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Pragniemy poinformować, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej, ul. Dworska 13, 08-125 Suchożebry. Ponadto, informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Kierowca kat. C w oparciu o przepisy ustawy Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
  • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest  konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
  • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Woli Suchożebrskiej, ul. Dworska 13, 08-125 Suchożebry, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Miejscowość: Wola Suchożebrska, ul. Dworska 13, 08-125 Suchożebry, Telefon: +48 797 863 089, Nr ALARMOWY: 511-407-051