ogłoszenie

Informujemy że z przyczyn losowych Zakład Gospodarki Komunalnej wstrzymał  odczyty wodomierzy w miejscowości Wola Suchożebrska.

Prosimy o podanie odczytów telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną do dnia 30.06.2022 r. na podstawie odczytu zostanie przesłana do Państwa faktura dogodną dla Państwa drogą (pocztą tradycyjną / elektronicznie).

W przypadku braku odczytu wodomierza zostanie wystawiony odczyt prognozowy na podstawie którego nastąpi obciążenie za zużytą wodę i/lub odprowadzone ścieki. Ewentualne rozbieżności pomiędzy prognozą a realnym odczytem będą wyrównane w następnym kwartale, tj. III kwartał 2022r.

Mieszkańcy którym zależy na dokonaniu opłaty osobiście / gotówką proszeni są o wizytę w Siedzibie Spółki, tj. Wola Suchożebrska, ul. Dworska 13, 08-125 Suchożebry, dnia 22.06.2022r., będzie wtedy możliwość uiszczenia opłaty u Pani Inkasent.

Przepraszamy za niedogodności.