KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DLA ODBIORCÓW OD DNIA 14.09.2021R.